ತಪಸ್ ಪತ್ರ   ತಪಸ್ ಚಿಗುರೆಲೆ   ತಪಸ್ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ   ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ, ಪುಟ ೩, ಮೇ ೨೬, ೨೦೧೬ - ಬೆಂಗಳೂರು

ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಪುಟ ೩, ಮೇ ೨೭, ೨೦೧೬ - ಬೆಂಗಳೂರು

ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್, ಪುಟ ೪, ಮೇ ೨೬, ೨೦೧೬ - ಬೆಂಗಳೂರು

ದಕ್ಷಿಣ್ ಭಾರತ್, ಪುಟ ೨, ಮೇ ೨೬, ೨೦೧೬ - ಬೆಂಗಳೂರು

ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಪತ್ರಿಕಾ, ಪುಟ ೫, ಮೇ ೨೬, ೨೦೧೬ - ಬೆಂಗಳೂರು

ವಿಜಯವಾಣಿ, ಪುಟ ೫ಬಿ , ಮೇ ೨೬, ೨೦೧೬ - ಬೆಂಗಳೂರು

ಡೆಕ್ಕನ್ ಕ್ರಾನಿಕಲ್, ಪುಟ ೬, ಮೇ ೨೬, ೨೦೧೬ - ಬೆಂಗಳೂರು

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಸಂಯೋಜಕರು
ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಪರಿಷತ್, ತಪಸ್ ವಿಭಾಗ
ಕೇಶವ ಶಿಲ್ಪ, ಕೆಂಪೇಗೌಡನಗರ,
ಉಮಾ ಟಾಕೀಸ್ ಹತ್ತಿರ
ಬೆಂಗಳೂರು - ೫೬೦೦೧೯

ದೂರವಾಣಿ: ೯೪೪೮೨೮೪೬೧೫, ೯೪೮೧೨೦೧೧೪೪

ಶೀಘ್ರ ಸಂಪರ್ಕ

ಸಂಬಂಧಿತ ಕೊಂಡಿಗಳು

ನಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರರು

rashtrotthana
base
error: Content is protected !!